Palvelut

Oy Saimaa Terminals Ab tuottaa omalla eritysosaamisellaan ja joustavuudellaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä kokonaispalveluita sekä lastinantajille, laivaajille että varustamoille niin satamissa kuin maaterminaaleissakin.

Palveluvalikoimamme koostuu ahtaus- ja terminaalipalveluista, varastoinnista, laivanselvityksestä, huolintapalveluista sekä Venäjä-logistiikkapalveluista.

Oy Saimaa Terminals Ab on sisävesiliikenteen kokenein satamaoperaattori. Toimimme Haminan satamassa sekä kaikissa Saimaan satamissa osakkuusyhtiömme Joensuun Laivaus Oy:n kanssa.

Itärajan tuntumassa sijaitsevista terminaaleistamme on monipuoliset maantie- ja rautatieyhteydet eri suuntiin. Kaikissa satamissamme ja terminaaleissamme on hyvät varastotilat ja monipuoliset konepalvelut.

Meillä on vuosikymmenten kokemus maantie-, rautatie-, ja vesitiekuljetuksista. Pyrimme löytämään kunkin asiakkaan kannalta parhaat mahdolliset logistiikkaratkaisut. Asiakaslähtöinen palvelu on luonut yrityksellemme pitkäaikaisia asiakassuhteita.

 


Ahtaus

Oy Saimaa Terminals Ab on lastinkäsittely- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut satamaoperaattori. Tarjoamme laivojen purku- ja lastauspalveluja Saimaan alueen satamissa sekä Haminan satamassa. Oy Saimaa Terminals Ab on erikoistunut lolo -operointiin sekä projektilastauksiin. Pienet erikoistuneet satamat tarjoavat tehokkuutta. 

Tarjoamme räätälöidyt ja joustavat satamapalvelut laivaajille ja varustamoille.

Toimintaresurssimme:

 • Runsaasti katettua varastotilaa Saimaan satamissa ja Haminan satamassa. Tullivarastot Mustolassa, Vuoksessa ja Haminassa.
 • Edistyksellinen lastinkäsittelyteknologia, mm. omaa nosturi- ja trukkikalustoa.

Laivakuljetukset täydentävät muita kuljetusmuotoja. Tuotantolaitosten äärellä sijaitsevat Saimaan satamat luovat lisäksi mahdollisuuden kuljettaa tavaroita sisävesisatamista sisävesisatamaan. Tämä kuljetusmuoto on ekologistisin.

Katso tarkemmat tiedot satamistamme Toimipisteet -sivuilta.

 


Projektit

Saimaa Terminals on erikoistunut Saimaan ja Haminan satamissa myös metalli- ja konepajateollisuuden projektilastien käsittelyyn. Vuosikymmenien aikana meille on kertynyt kokemusta pienempien kappaleiden käsittelystä yli 150 tonnin painoisten kappaleiden käsittelyyn.

Projektilastaukset toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti pelkkinä aluskuljetuksina tai trimodaalisesti rautatie- ja rekkakuljetuksilla täydentäen.

Löydät projektihenkilöstömme Yhteystiedot-sivulta.

 


Laivanselvityspalvelut

Dahlberg's Agency on johtava laivanselvityspalveluja tuottava yritys, joka toimii Kotkan, Haminan, Vuosaaren sekä kaikissa Saimaan satamissa. Palvelumme ovat saatavilla myös alihankintana useimmissa Suomen ja Baltian satamissa. Laivanselvittäjänä toimimme varustamon ja laivan edustajana.

Laivanselvitysyksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä alueen laivaajien ja ahtausliikkeiden kanssa, jolloin pysymme tarjoamaan tehokkaan Port Agency - palvelun. Ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstömme huolehtii yhteyksistä niin luotseihin, jäänmurtajiin, satamalaitokseen, tulliviranomaisiin kuin myös laivamuonitukseen, huolta- ja korjauspalveluihin, tavaran laivaajiin ja vastaanottajiin.

Palvelutarjontamme kattaa

 • laivanselvityksen
 • 'Hub Agency' palvelut
 • rahdinvälityksen
 • laivayhtiön edunvalvontapalvelut
 • lastidokumentointi, manifestit
 • bunkkerin välityksen
 • miehistöpalvelut, viisumit,  miehistökuljetukset
 • lastikoordinaatio

 Löydät laivanselvityshenkilöstömme Yhteystiedot -sivuilta.

 


Huolinta

Oy Saimaa Terminals Ab tarjoaa monipuolisia huolinta- ja merirahdinvälityspalveluja sekä kotimaan- ja ulkomaankuljetuspalveluja. Palvelumme kattavat kaikki kuljetuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvät dokumentointipalvelut, jotka räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 

Oy Saimaa Terminals Ab on luotettava huolinnan yhteistyökumppani, joka palvelee niin maahantuojia/viejiä, varustamoita kuin kuljetus- ja huolintaliikkeitäkin. Pitkän kokemuksemme, ammattitaitomme ja joustavuutemme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa logistisissa arvoketjuissa.

Käytössämme on nykyaikaiset sähköiset tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat palvelun tuottamisen tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Huolintapalveluihimme kuuluvat vientidokumentointi, tuontidokumentointi, transitodokumentoinnit, tullivarastointi sekä kotimaan että Venäjän kuljetuspalveluiden välitys. Palvelut toteutetaan niin, että kuorma siirtyy kuljetusketjussa lähettäjältä vastaanottajalle nopeasti, luotettavasti ja tehokkaasti.

Löydät huolintahenkilöstömme Yhteystiedot-sivuilta.

 


Terminaalipalvelut

Oy Saimaa Terminals Ab tarjoaa monipuolisia siirtokuormaus- ja varastointipalveluja. Terminaalimme sijaitsevat Kaakkois-Suomessa aivan itärajan läheisyydessä. Terminaaleistamme on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet eri suuntiin, sekä monipuoliset vesitieyhteydet satamaterminaaleistamme.

Terminaalipalveluihimme sisältyvät kontituspalvelut, terminaali- ja varastointipalvelut sekä huolintapalvelut.

Toimintaresurssimme:

 • Runsaasti varastotilaa Saimaan satamissa ja Haminan satamassa sekä Pelkolan rajaterminaalissa. Tullivarastoluvat Mustolassa, Vuoksessa ja Haminassa.
 • Edistyksellinen lastinkäsittelyteknologia.

Katso tarkemmat tiedot terminaaleistamme Toimipisteet -sivuilta.