Toimipisteet

Saimaa Terminalin toimipisteet tuottavat satamaoperointi- ja terminaalipalveluita koko Saimaan altaalla osakkuusyhtiö Joensuun Laivaus Oy:n operoimien Joensuun ja Puhoksen kanssa sekä meren rannalla Haminan satamassa.

 


Mustola, Lappeenranta

Mustolan satama on Etelä-Saimaan merkittävä ja monipuolinen tavarasatama Venäjälle johtavan maantien varrella. Mustolan Multimodal -terminaalissa yhdistyy Saimaan liikenne maantie-ja rautatieverkostoon alueen monipuolisimmilla palveluilla.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Käytössämme on vartioitua varastotilaa, varastokatos ja runsaasti avointa asfaltoitua kenttää sekä aidattu vapaavarastoalue. Varastomme toimii myös tullivarastona.

Satamassa on seitsemän laivapaikkaa.

Honkalahden satama, Joutseno

Joutsenon Honkalahden satama on Saimaa Terminalsin isännöimä yksityissatama, johon on maantieyhteys. Satamassa on yksi laivapaikka.

Vuoksen satama, Imatra

Vuoksen satama on Stora Enson alueen sisällä toimiva, Saimaa Terminalsin isännöimä satama. Sijainti alle 10 kilometrin päässä auto- ja junaliikenteen raja-asemasta takaa toimivat yhteydet Venäjälle. Satama ja sen varastot on rakennettu tuotekuljetusten tarpeiden pohjalta.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja. Varastomme toimii myös tullivarastona.

Satamassa on kaksi laivapaikkaa tuotekuljetuksille.

Varkauden satama

Varkaudessa sijaitsee Akonniemen kahden laivapaikan sekä Taipaleen yhden laivapaikan julkiset satamat. Akonniemen satamaan on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Taipaleen satamaan on maantieyhteys.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Akonniemen satamassa terminaali.

Kuopion satama

Kuopion satama on julkinen satama, johon on hyvät maantie-ja rautatieyhteydet. Satamassa on kolme laituripaikkaa ja terminaalitilaa.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Haminan satama

Haminan satama sijaitsee valtatie 7 varrella, lähellä Venäjän rajaa. Satamaan on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteiden lisäksi bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Käytössämme on vartioitua varastotilaa sekä runsaasti avokenttää. Varastomme toimivat myös tullivarastoina.

Seitsemän laivapaikkaa ja lähes kilometri laituria mahdollistavat suurtenkin alusten käsittelyn.

Muut satamat

Siilinjärvi

Siilinjärven satama on Saimaan syväväylästön pohjoisin rahtisatama. Satama on yksityinen tehdassatama.

Savonlinna

Savonlinnan yksilaiturinen satama sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Satamaan on ainoastaan maantieyhteys.

Ristiina

Ristiinan satamassa Saimaa Terminals toimii tarpeen mukaan.

Puhos ja Joensuu

Näissä satamissa toimintaa hoitaa osakkuusyhtiömme Joensuun Laivaus Oy. Lisätietoja näistä satamista saat  Joensuun Laivaus Oy:n kotisivuilta.

 


Mustolan terminaalit, Lappeenranta

Mustolan terminaali sijaitsee Venäjälle johtavan maantien varrella. Mustolan Multimodal -terminaalissa yhdistyy Saimaan liikenne maantie-ja rautatieverkostoon alueen monipuolisimmilla palveluilla.

Varastojen yhteydessä on runsaasti avointa asfaltoitua kenttää sekä aidattu vapaavarastoalue. Varastomme toimii myös tullivarastona.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita sekä projektilasteja.

Vuoksen terminaalit, Imatra

Sijainti alle 10 kilometrin päässä auto- ja junaliikenteen raja-asemasta takaa toimivat yhteydet Venäjälle. Satama ja sen varastot on rakennettu tuotekuljetusten tarpeiden pohjalta.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Käytössämme on vartioitua varastotilaa. Varastomme toimii myös tullivarastona.

Kuopion terminaali

Kuopion satamaan on hyvät maantie-ja rautatieyhteydet.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteita, bulk-tuotteita sekä projektilasteja.

Haminan terminaalit

Haminan varastot sijaitsee valtatie 7 varrella, lähellä Venäjän rajaa, jonne on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet.

Monipuolisella kalustolla käsittelemme metsäteollisuuden tuotteiden lisäksi bulk- sekä projektilasteja.

Käytössämme on vartioitua varastotilaa yli 42 000m2 sekä runsaasti avokenttää. Varastomme toimivat myös tullivarastoina.

Seitsemän laivapaikkaa ja lähes kilometri laituria mahdollistavat suurtenkin alusten käsittelyn.