Yritys

Oy Saimaa Terminals Ab toimii Saimaalla ja Haminassa. Toimintansa vuonna 1941 aloittanut yritys on 100 -prosenttisesti Steveco Oy:n omistama yritys.

Palvelutarjontaamme kuuluvat vienti-, tuonti- ja transitoliikenteen ahtaus-, laivanselvitys-, huolinta-, kuljetus- ja terminaalipalvelut.

Yrityksemme on ensimmäinen Suomessa ISO9002 -laatusertifikaatin saanut satamaoperaattori. Sertifikaatti myönnettiin yritykselle jo vuonna 1993. Vuonna 2003 yrityksen toimintajärjestelmä päivitettiin vastaamaan uuden ISO 9001 -laatustandardin mukaiseksi.

 


Toiminta-ajatus

Oy Saimaa Terminals Ab ratkaisee asiakkaidensa satamaoperointi- ja logistiikkapalvelutarpeet kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Yhtiö erottautuu kilpailijoistaan joustavuudella, innovatiivisuudellaan ja Venäjä-osaamisella. Tämä toteutetaan koko henkilöstön osaamisella ja tuloksellisella työllä. 

Oy Saimaa Terminals Ab on osa Steveco-konsernia, jossa sillä on rooleinaan konsernin erikoislolo-operointi sekä nopeiden tilanteiden ja Venäjän operaatioiden toteutus.

Saimaan vesitie tarjoaa asiakkaillemme lisäarvoa ekologistisemman kuljetusvaihtoehdon muodossa. Eurooppalainen sisävesiltä - sisävesille on ainutlaatuinen ekologinen kuljetusketju.

ISO 9001 laatusertifikaatin velvoittamana kehitämme palveluitamme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa.

Panostamme satama-alueiden  kehittämiseen ja nykyteknologian hyödyntämiseen.

Olemme avoimia uusille ratkaisuille ja kokenut ammattitaitoinen henkilöstö ymmärtää vastuunsa tuotteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Arvot

Ennakkoluulottomuus

Yhteistyö; kommunikoiva ja vastuullinen yhteistyö

Yritteliäisyys; tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen

Avoimuus; yksilön arvostus ja keskinäinen luottamus

Tuottaa ja kehittää satama- ja logistiikkapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Innovatiivisuus ja joustavuus satama-alalla

Your ecologistical partner

Inspired by customer

 


Ympäristövastuu

Sisävesikuljetukset ovat edullinen, ympäristöystävällinen ja ruuhkaton tapa kuljettaa suuria tavaramääriä. Sisävesikuljetukset alentavat merkittävästi hiilidioksidipäästöjä autokuljetuksiin verrattuna. Sisävesiltä – sisävesille on ainutlaatuinen ekologistinen kuljetusketju.

Yhdistämme logistiikan ja ekologian asiakkaidemme eduksi edistyksellisen lastinkäsittelyteknologian keinoin. Käytämme rikitöntä polttoainetta ja huolehdimme kierrätyksestä.