Terminaalipalvelut

Oy Saimaa Terminals Ab tarjoaa monipuolisia siirtokuormaus- ja varastointipalveluja. Terminaalimme sijaitsevat Kaakkois-Suomessa aivan itärajan läheisyydessä. Terminaaleistamme on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet eri suuntiin, sekä monipuoliset vesitieyhteydet satamaterminaaleistamme.

Terminaalipalveluihimme sisältyvät kontituspalvelut, terminaali- ja varastointipalvelut sekä huolintapalvelut.

Toimintaresurssimme:

  • Runsaasti varastotilaa Saimaan satamissa ja Haminan satamassa sekä Pelkolan rajaterminaalissa. Tullivarastoluvat Mustolassa, Vuoksessa ja Haminassa.
  • Edistyksellinen lastinkäsittelyteknologia.

Katso tarkemmat tiedot terminaaleistamme Toimipisteet -sivuilta.

Raideliikenteen palvelupaikkojen kuvaus

Oy Saimaa Terminals Ab on laatinut merisatamien ja sisämaan tavaraliikenneterminaaleille raideliikennelain (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimat palvelupaikkojen kuvaukset.

Haminan ja Mussalon sekä Lappeenrannan Mustolan terminaalit ovat direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettuja tavaraliikenneterminaaleja.

Palvelupaikkojen kuvaukset on julkaistu 11.11.2020.

Saimaa Terminals merisatamat palvelupaikan kuvaus

Sisämaan terminaalit palvelupaikan kuvaus