Toiminta-ajatus

Oy Saimaa Terminals Ab ratkaisee asiakkaidensa satamaoperointi- ja logistiikkapalvelutarpeet kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Yhtiö erottautuu kilpailijoistaan joustavuudella, innovatiivisuudellaan ja Venäjä-osaamisella. Tämä toteutetaan koko henkilöstön osaamisella ja tuloksellisella työllä.

Oy Saimaa Terminals Ab on osa Steveco-konsernia, jossa sillä on rooleinaan konsernin erikoislolo-operointi sekä nopeiden tilanteiden ja Venäjän operaatioiden toteutus.

Saimaan vesitie tarjoaa asiakkaillemme lisäarvoa ekologistisemman kuljetusvaihtoehdon muodossa. Eurooppalainen sisävesiltä - sisävesille on ainutlaatuinen ekologinen kuljetusketju.

ISO 9001 laatusertifikaatin velvoittamana kehitämme palveluitamme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa.

Panostamme satama-alueiden kehittämiseen ja nykyteknologian hyödyntämiseen.

Olemme avoimia uusille ratkaisuille ja kokenut ammattitaitoinen henkilöstö ymmärtää vastuunsa tuotteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Arvot

Ennakkoluulottomuus

Yhteistyö; kommunikoiva ja vastuullinen yhteistyö

Yritteliäisyys; tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen

Avoimuus; yksilön arvostus ja keskinäinen luottamus

Tuottaa ja kehittää satama- ja logistiikkapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Innovatiivisuus ja joustavuus satama-alalla

Your ecologistical partner

Inspired by customer